White salt plain on our way to Dallol

White salt plain on our way to Dallol Travel photography Family-friendly: true